ŠKOLA: JU SREDNJA TRGOVAčKA šKOLA, SARAJEVO 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Fikreta Žunić, pedagog

Predsjednik VU: Faris Melić, tel: 061/024-921, e-mail: faris-vs-barca@hotmail.com

Potpredsjenik VU: Nejra Delalić, tel: 061-434-398

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions