ŠKOLA: ELčI IBRAHIM - PAšINA MEDRESA TRAVNIK 

Koordinator za rad sa VU: padagog Alma Švraka

Predjednik VU: Merjem Mameledžija, mob: 061/715-786

Potpredsjednik VU: Lukman Adilović, e-mail: adiloviclukman@hotmail.com

 


Aktivnosti:


Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions