ŠKOLA: SREDNJOšKOLSKI CENTAR VOGOšćA 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Direldina Šabanović, tel: 033/432-638

Predsjednik VU: Ajša Halilović, tel: 062/730-391

Potpredsjednik VU: Alen Softić

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions