ŠKOLA: KOLEDž UJEDINJENOG SVIJETA MOSTAR 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Ljubica Bajo

Predsjednik vijeća učenika: Lejla Krečinić, kontakt: 061/093-943

Potpredsjednik vijeća učenika: Aleksandar Vladičić, kontakt: 065/699-432

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions