ŠKOLA: JU SREDNJA STROJARSKA šKOLA FAUSTA VRANčIćA MOSTAR 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Tanja Šunjić

Predsjednik VU: Matea Zirdum, kontakt: 063/962-447

Potpredsjednik VU: Ivan Drinovac

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions