ŠKOLA: MUZIčKA šKOLA I I II STUPNJA MOSTAR 

Koordinator zadužen za rad Vijeća učenika: Tanja Janjić

Predsjednik Vijeća učenika: Nika Zubac, kontakt: 063/270-064

Potpredsjednik Vijeća učenika: Ena Brkić, kontakt: 063/312-184

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions