ŠKOLA: MSŠ "ENVER POZDEROVIć" GORAžDE 

Profesor koordinator zadužen za rad sa Vijećem učenika: Nermina Karahmetović

Predsjednik Vijeća učenika: Nedžad Kamenica, tel: 062/425-212, e-mail: nedzad@asubih.ba 

Potpredsjednik Vijeća učenika: Nihad Ferhatović, tel: 062/769-155, e-mail: ferhatovic-nihad@hotmail.com

 


Aktivnosti:


Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions