ŠKOLA: MJEšOVITA SREDNJA šKOLA KAKANJ 

Profesor koordinator zadužen za rad sa Vijećem učenika: Mušinbegović Sabina

Predsjednik Vijeća učenika: Safundžija Dženana, tel:063/121-003, e-mail: dzenana97@gmail.com

Potpredsjednik VU: Kubura Selma,  tel:062/851-040, e-mail: selma.kubura@hotmail.com

 


Aktivnosti:


Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions