ŠKOLA: JU PETA GIMNAZIJA 

Profesor koordinator za rad sa vijećem učenika: Rabija Bosnić

Predsjednik vijeća učenika: Nasiha Nuhanović, tel: 062/453-860, e-mail: nuhanovic.nasiha@gmail.com

Potpredsjednik vijeća učenika: Nejra Pačo, tel: 061/784-206

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions