ŠKOLA: JU MJEšOVITA SREDNJA SAOBRAćAJNA šKOLA TUZLA 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Sanel Ikanović

Predsjednik vijeća učenika: Azra Sernatlić, 060/3077-400, e-mail: azra.sernatlic@hotmail.com

Potpredsjenik vijeća učenika: Mirela Smajić, 061/620-184 e-mail: mirela.smajic@hotmail.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions