ŠKOLA: TREćA GIMNAZIJA SARAJEVO 

Koordinator za rad sa VU: prof. Marica Jelin i Merima Pašalić

Predsjednik VU: Amila Ahmethodžićmob: 061/102-120, e-mail: amilaahmethodzic@ahoo.com

Zamjenik VU: Ajla Buljubašić, mob: 061/880-724, e-mail: ajla.buljubasic@gmail.com

 

 


Aktivnosti:


Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions