ŠKOLA: KATOLIčKI šKOLSKI CENTAR- SREDNJA MEDICINSKA šKOLA SARAJEVO 

Koordinator za rad sa VU: prof. Danijela Zuletović

Predsjednik VU: Anita Šušnja, mob: 063/304-153, e-mail: anitasusnja.as@gmail.com

Potpredsjednik VU: Doris Katana, mob: 062/113-064

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions