ŠKOLA: KATOLIčKI šKOLSKI CENTAR- OPćA GIMNAZIJA SARAJEVO 

Koorinator za rad sa VU: prof. Ivana Katavić

Predsjednik VU: Željko Vukša Fejzić, mob: 063/974-725

Potpredsjednik VU: Mia Džepina, mob: 062/159-083

 


Aktivnosti:


Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions