ŠKOLA: GIMNAZIJA ,,MEšA SELIMOVIć" TUZLA 

Koordinator za rad sa VU: Alma Haračić

Predsjednik VU: Maida Brkić, mob: 066/844-577

Potpredsjednik VU: Omar Hasić, mob: 062/153-716

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions