ŠKOLA: GIMNAZIJA ,,MARKA MARULIćA" TOMMISLAVGRAD 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Ružica Tokić, pedagog

Predsjednik vijeća učenika: Đenita Ramić, mob: 063/671-042

Potpredsjednik vijeća učenika: Ivan Radoš

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions