ŠKOLA: SREDNJA TEHNIčKA šKOLA GRAFIčKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE ILIDžA 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Sabina Agić, mob: 061/521-617

Predsjednik vijeća učenika: Ajla Mraković, mob: 061/256-709, e-mail: ajla997@hotmail.com

Potpredsjednik vijeća učenika: Fedžra Šibahić, mob: 061/085-553, e-mail: fedzra_98@hotmail.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions