ŠKOLA: DUGA GIMNAZIJA SARAJEVO 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Elida Tahmaz

Predsjednica vijeća učenika: Urban Dremen, mob: 060/339-7219

POtpredsjednica vijeća učenika: Armin Šljivo, mob: 062/256-507

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions