ŠKOLA: CENTAR ZA SLIJEPU I SLBOVIDNU DJECU I OMLADINU, SARAJEVO 

Koordinator za rad sa VU: Sediha Cerić

Predsjednik VU: Ana Pavlović, mob.063/818-744, email: ana.pavlovic95@gmail.com

Zamjenik VU: Fatima Velić, email: fatima.velic@gmai.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions