ŠKOLA: SREDNJA ZUBOTEHNIčKA šKOLA SARAJEVO 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Delila Ramić, pedagog e-mail: pedagogzu botehnickaskola@gmail.com

Predsjednik vijeća učenika: Emšo Iman tel: 061/596-367

Zamjenik predsjednika vijeća učenika: Iman Šunje, tel: 062/962-219

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions