ŠKOLA: JU GIMNAZIJA DOBRINJA SARAJEVO 

JU Gimnazija Dobrinja
Branilaca Dobrinje bb Sarajevo
Tel: 033/454-553
Fax: 033/464-284
gimnazijadobrinja@yahoo.com

Predsjednik Vijeća učenika: Haris Dacić - 061/971-969

E-mail: dacko.bracko@gmail.com

Zamjenik predsjednika Vijeća učenika: Nađa Viteškić - 062/241-194
E-mail: nadja.viteskic@gmail.com

Koordinator Vijeća učenika: Amela Šivšić

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions