ŠKOLA: SREDNJA MJEšOVITA šKOLA ,,ŽEPčE" ŽEPčE 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Vahida Bijedić, profesor

Predsjednik VU: Martina Tadić, tel: 063/122-050

Potpredsjednik VU: Ajdin Čaušević, tel: 062/110-111

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions