ŠKOLA: GIMNAZIJA "VASO PELAGIć" DISTRIKT BRčKO 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Ivana Kokanović, tel: 065/141-984

Predsjednik vijeća učenika: Amina Čeliković, 062/313-031, e-mail: moonshoes4435@live.com

Potredsjednik vijeća učenika: Snježana Novaković, 065/433-386, e-mail: obliviate3886@yahoo.com

 

 

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions