ŠKOLA: SREDNJA ELEKTROTEHNIčKA šKOLA ZA ENERGETIKU SARAJEVO 

Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo
Zmaja od Bosne 37
Tel: 033/661-003
Fax: 033/655-285
noviskre@bih.net.ba

Predsjednik Vijeća učenika: El-Haruna Bajrić 061/993-307
Zamjenik predsjednika Vijeća učenika: Dilaver Beganović


Koordinator Vijeća učenika: psiholog Ines Savić
E-mail: ines.savic@gmail.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions