ŠKOLA: JU GIMNAZIJA OBALA 

JU GIMNAZIJA OBALA Sarajevo
Obala Kulina bana br. 3 
Tel: 033/214-960
Fax: 033/214-960
gimnazijaobala@obala.edu.ba


Predsjednik Vijeća učenika: Emin Čamo- 061/450-654
E-mail: emincamoskola@outlook.com

 

Koordinator Vijeća učenika: Dženeta Sarajlić
E-mail: dzeneta_d@yahoo.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions