ŠKOLA: SREDNJA GRAđEVINSKO - GEODETSKA šKOLA SARAJEVO 

JU Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo
Franca Lehara 5 Sarajevo
Tel: 033/214-543
Fax: 033/214-543
info@ggs.edu.ba


Predsjednik Vijeća učenika: Adelisa Katanić - 062/512-050
E-mail: adelisa.katanic@gmail.com

Zamjenik predsjednika Vijeća učenika: Elma Jahić 060/332-9283
E-mail: elma-jahic@hotmail.com

Koordinator Vijeća učenika: Irfan Kereš

 







Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions