ŠKOLA: SREDNJA MEDICINSKA šKOLA SARAJEVO 

JU Srednja medicinska škola Sarajevo
Tahmiščina 2 Sarajevo
Fax: 033/202-005
medicinska@yahoo.com

Predsjednik Vijeća učenika: Amira Balićevac - 062/789-941
E-mail: amira.balicevac96@gmail.com

Zamjenik predsjednika Vijeća učenika: Seđida Matoruga
E-mail: sedzidamatoruga@gmail.com

Koordinator Vijeća učenika: Delila Ramić, prof.
E-mail: ramicdelila@gmail.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions