ŠKOLA: SREDNJA EKONOMSKA šKOLA SARAJEVO 

JU Srednja ekonomska škola, Sarajevo
Zmaja od Bosne 39 Sarajevo
tel: 033/724-610
fax: 033/724-618
ekoskola@hotmail.com


Predsjednik Vijeća učenika: Alen Torbić - 066/524-716
E-mail: alen.2102@hotmail.com

Zamjenik predsjednika Vijeća učenika: Haris Mujezinović - 061/493-500
E-mail: hare_sile@hotmail.com

Koordinator Vijeća učenika: Amela Tanović
E-mail: animator.amela@gmail.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions