ŠKOLA: ŽELJEZNIčKI šKOLSKI CENTAR 

Željeznički školski centar Sarajevo
Ložionička br. 8
Tel: 033/722-940
Fax: 033/722-941
e-mail: zsc@bih.net.ba

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Merima Mehmedić, tel: 033/824-553

Predsjednik vijeća učenika: Safet Mešanović, tel: 062/824-553

Potpredsjednik vijeća učenika: Merjema Buljubašić, tel: 033/275-605

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions