ŠKOLA: JU MSŠ "BUžIM", BUžIM 

Tel:037/410-115

Predsjednik VU: Ismet Duranović tel: 060/3222-090

Potpredsjednik VU: Jasmina Krupić, tel: 062/523-690, e-mail: jasmina-krupic@live.com

Koordinator za rad sa VU: Ilfeta Burić, tel: 061/369-277

 


Aktivnosti:


Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions