ŠKOLA: SREDNJA šKOLA PROZOR - RAMA 

Predsjednica vijća učenika: Marijana Knežević, kontakt: 063 170 595, koordinator vijeća učenika: pedagog Nikola Zadro

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions