ŠKOLA: SREDNJA MEDICINSKA šKOLA MOSTAR 

Predsjednica vijća učenika: Emina Mehić, kontakt: 036 576 851 emial: emina.mehic@yahoo.com, koordinatorica vijeća učenika: prof. Seveta Plosko

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions