ŠKOLA: JU SREDNJA ELEKTROTEHNIčKA šKOLA MOSTAR 

Koordinator za rad Vijeća učenika: Harijeta Bijedić

Predsjednik VU: Anisa Mehremić, mob: 062/017-254

e-mail: anisa.mehremic14@gmail.com

Popredsjednik VU: Salko Salkoč, mob: 060/311-9003

e-mail: salko_salkoc@hotmail.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions