ŠKOLA: SREDNJA MEDICINSKA šKOLA "SESTARA MILOSRDNICA" MOSTAR 

Predsjednica vijeća učenika: Sara Rajić, tel: 063/080-276

Potpredsjednica vijeća učenika: Karmen Obrdalj, tel: 063/640-154

Koordinatorica vijeća učenika: Julijana Matić

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions