ŠKOLA: JU SREDNJA GRAđEVINSKA šKOLA MOSTAR 

Predsjednik vijeća učenika: Emira Kreso, tel: 061/965-211. e-mail: emira.kreso@gmail.com

Koordinator vijeća učenika: prof. Elma Špago

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions