ŠKOLA: II GIMNAZIJA MOSTAR 

Predsjednik vijeća učenika: Seada Čehić, kontakt: 062/967-741, e-mail: seada.cehic@gmail.com 

Potpredsjednik vijeća učenika: Sarah Mušić, kontakt: 062/396-910, e-mail: sarah.music5@hotmail.com

Koordinator za rad sa vijećem: Milada Orman

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions