ŠKOLA: JU MSŠ"BOSANSKI PETROVAC", BOSANSKI PETROVAC 

Koordinator za rad sa Vijećem učenika: Sabina Gutlić

Predsjednik Vijeća učenika: Ajla Rekić

Tel: 061/297-970 E-mail: rekicajla@outlook.com

Zamjenik predsjednika Vijeća učenika: Eldin Mahmutspahić

Tel: 062/658-541, E-mail: eldinmahmutspahic@hotmail.com

 

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions