ŠKOLA: SREDNJA TURISTIčKO - UGOSTITELJSKA šKOLA MOSTAR 

Profesor koordinator za rad sa vijećem učenika: Silvana Mikulić

Predsjednik VU: Marija Vučić,  Tel:063/980-584  

Potpredsjednik VU: Samson Kajtazi,  Tel: 063/455-675  

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions