ŠKOLA: JU MSŠ"SAFET KRUPIć", BOSANSKA KRUPA 

Koordinator za rad sa VU: Mirsada Macanović

Predsjednik VU: Meliha Mašinović, mob. 060/392-1006

Potpredsjednik VU: Safeta Salkić, mob. 062/606-852

 

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions