ŠKOLA: KŠC "SV. PAVAO", ZENICA 

Koordinator za rad sa Vijećem učenika: Marijana Bahović-Mlačo

Predsjednica vijeća učenika: Adi Osmanbašić, mob: 062/076-944

Potpredsjednik vijeća učenika: Leon Montiljo, mob: 062/685-894

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions