ŠKOLA: JU MEDICINSKA šKOLA, ZENICA 

Predsjednik vijeća učenika: Ermin Mandžuka, tel: 060/321-8904

Zamjenik VU: Adem Halilović, tel: 060/3122-945

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Azema Imamović

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions