ŠKOLA: GIMNAZIJA "RIZAH ODžEčKIć", ZAVIDOVIćI 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: prof. Adnan Starčević

Predsjednik vijeća učenika: Merjema Sendić

Tel: 062/953-293  E-mail: merjemas_97_@live.com

Potpredsjednik vijeća učenika: Dženita Mujić

Tel: 062/620-845, e-mail: dzenita_mujic.8@hotmail.com

 

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions