ŠKOLA: SREDNJA šKOLA GLAMOč 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: ivica Jozić, mob: 063/407-414

Predsjednik vijeća učenika: Kristina Jozić, mob: 066/306-414, e-mail: kristinajozic@gmail.com

Potpredsjednik vijeća učenika: Lucija Damjanović, mob: 066/000-140, e-mail: lucija.damjanovic@hotmail.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions