ŠKOLA: OPćA GIMNAZIJA LIVNO 

Predsjednik vijeća učenika: Mija Kaselj, kontakt: 063/262-029, e-mail: mija.k98@gmail.com

Potpredsjednik vijeća učenika: Ana Popović, kontakt: 063/780-408, e-mail: anci.pop97@gmail.com

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Katarina Džeko, prof.

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions