ŠKOLA: MJEšOVITA SREDNJA šKOLA "SAPNA", SAPNA 

Predsjednik Vijeća učenika: Admira Mahmutović

Tel: 062/121-927 email: admira.blanco@gmail.com

Potpredsjednik Vijeća učenika: Edina Musić, tel: 066/829-673, e-mail: dinna96@live.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions