ŠKOLA: MSŠ "NOVI TRAVNIK", NOVI TRAVNIK 

Koordinator za rad sa VU: Esad Tabaković, pedagog, tel:061/154-496

Predsjednik VU: Azra Zahirović, tel: 062/717-002

Potpredsjednik VU: Ajla Belegić, tel: 062/709-168

                      

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions