ŠKOLA: KATOLIčKI šKOLSKI CENTAR "PETAR BARBARIć", TRAVNIK 

Predstavnik: Marija Lović     mob. 063 083 250

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions