ŠKOLA: STŠ "HASIB HADžOVIć", GORAžDE 

Predsjednik vijeća učenika: Nejra Kurtović, mob: 062/945-225

Potpredsjednik vijeća učenika: Faruk Ćulov, mob: 062/769-387

Koordinator za rad sa vijećem učenika: pedagogica Sevda Popović

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions