ŠKOLA: JU MJEšOVITA ELEKTROTEHNIčKA I DRVOPRERAđIVAčKA šKOLA, BIHAć 

Predsjednik VU: Benjamin Bender, tel: 064/444-4493

Zamjenik VU: Haris Mešić, tel: 060/330-4382

Koordinator za rad sa VU: Irma Toromanović, tel: 061/806-614

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions