12.02.2010

Mi o vuku a vuk o mreVUK-u- kampanja javnog zagovaranja TK
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions