MRESVUBIH AKADEMIJA
DATUM: 25.04.2017

mreSVUBiH   A   K   A  D   E   M   I   J   A

 

Mreža Savjeta/Vijeća učenika Bosne i Hercegovine

sa ponosom objavljuje poziv za upis četvrte generacije

lidersko/trenerskog programa mreSVUBIH-a.

 

mreSVUBIH poziva sve zainteresovane, proaktivne mlade ljude iz Bosne i Hercegovine, mlade koji žele razvijati i unaprijeđivati svoje liderske kompetencije i doprinositi razvoju društva jednakih mogućnosti, da se prijave na mreSVUBIH AKADEMIJU.

mreSVUBIH AKADEMIJA je program koji će mladima iz BIH omogućiti da na edukativno/iskustveni način razviju svoje liderske kompetencije te da iste primjenjuju u programu razvoja savjeta/vijeća učenika u BiH.

mreSVUBIH AKADEMIJA je jedinstven četvorogodišnji progam neformalne edukacije koji ima za cilj razvoj omladinskih lidera koji usklađuje lične potrebe i interese sa izazovima liderstva u specifičnom ambijentu BiH.

mreSVUBIH AKADEMIJA uključuje trening edukacije, primjenu stečenog znanja u praksi, kontinuiranu superviziju od strane profesionalaca iz ove oblasti, vršnjačku superviziju, psihološku podršku i savjetovanje, konsultativan rad na individualnom i grupnom nivou. Sveobuhvatna metodologija rada omogućiće vam da razvijete kapacitete u skladu sa vašim interesovanjima: vršnjačka edukacija, mentorski rad, odnosi sa javnosti, odnosi sa vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva, razvoj demokratskih predstavničkih struktura u obrazovnom sistemu, razvoj aktivizma među mladima, javno zagovaranje, filantropija i dr.

 

Osnovi uslovi za prijavu na poziv uključuju:

·        Završili ste srednju školu u BiH;

·        Želite svoje školovanje nastaviti u BiH;

·        Studirate u BiH i nemate više od 23 godine;

 

Posebni uslovi :

·        Motivisani ste da učite, razvijate svoje kompetencije i doprinosite društvu u kojem živite;

·        Vjerujete da su mladi u BiH resurs koji treba razvijati;

·        Posjedujete iskustvo u radu savjeta/vijeća učenika u BiH;

 

Zainteresovane kandidate molimo da ispunjene aplikacione formulare

do 15. maja 2017. godine dostave na mail: info@mresvubih.net

za sva pitanja molimo vas da se obratite na tel: +38762/ 233-390

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju

(putem skype-a ili zoom-a)

 

mreSVUBIH   A   K   A  D   E   M   I   J   A

 

APLIKACIONI FORMULAR

 

         

Ime i prezime

 

 

Datum rođenja

 

 

Kontakt: Adresa, broj mobilnog telefona, e mail,

fb profil, druge soc. mreže

 

Srednjoškolsko obrazovanje (naziv srednje škole koju ste završili i opština)

 

Fakultet koji pohađate ili fakultet koji namjeravate upisati (naziv fakulteta i opština)

 

Znanja i vještine

(molimo vas da navedete koje vještine i znanja posjedujete, posebno u oblasti poznavanja stranih jezika, informatike i programiranja i sl.)

 

 

 

 

Motivacija za učešće u mreSVUBIH AKADEMIJI

(kratak opis razloga zbog kojih želiš da učestvuješ u mreSVUBIH AKADEMIJI )

 

Iskustvo

(kratak opis aktivnosti u kojima si učestvovao uz navođenje organizacija koje su organizovale aktivnosti, vrstu aktivnosti i tvoju ulogu u aktivnostima i sl.)

 

Iskustvo u savjetu/vijeću učenika u srednjoj školi i mreSVUBIH-u

(kratak opis tvog dosadašnjeg učešća u savjetu/vijeću učenika, funkcija u savjetu/vijeću, učešće u mreVUK/Ž-u, mRESURSU, mreSVUBIH-u)

 

Problemi mladih u BiH

(molimo te da ukatko navedeš tvoje viđenje probleme sa kojima se suočavaju srednjoškolci i studenti u BiH)

 

 

Mladi kao resurs BiH

(molimo te da ukratko navedeš na koji način smatraš da mladi mogu doprinijeti razvoju BiH)

 

Očekivanja - mreSVUBIH AKADEMIJA prilika da mijenjam sebe i društvo u kojem živim

(molimo te da ukratko navedeš svoja očekivanja - na koji način misliš da učešće u mreSVUBIH AKADEMIJI može da doprinese tvom ličnom razvoju te da poveća tvoje šanse da doprinosiš društvu u kojem živiš)

 

mreSVUBIH

(molimo te da nam napišes zašto, po tvom mišljenju, BIH treba mreSVUBIH )

 

Nismo te pitali a ti želiš da znamo jer nam može pomoći da izaberemo baš tebe….

 

 

 

 

 

 

 

mreSVUBIH AKADEMIJA ima za cilj da omogući razvoj liderskih kapaciteta u skladu sa tvojim interesovanjima. Molimo te da nam u nastavku ukratko napišeš koje od ovih oblasti želiš posebno da razvijaš a potom ih i rangiraš prema svojim afinitetima od broja 1 do broja 4 ( broj 1 najveći afinitet):

 

·        odnosi sa javnosti,

·        odnosi sa vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva,

·        razvoj i umrežavanje demokratskih predstavničkih struktura u obrazovnom sistemu (savjeti/vijeća učenika) i razvoj aktivizma među mladima,

·         filantropija i razvoj odnosa sa donatorima.

 

 

 

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions